İLÇE ETİK KURULU

        Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ki 5176 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan “Kamu Görevleri Etik Davranış İlkerleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 29’uncu maddesinde, “Kurum ve kuruluşlarda, Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tesviyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde en az 3 kişilik bir Etik Komisyonu oluşturulur. Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süre ile görev yapacağı ve diğer hususlar kurum ve kuruluşun üst yöneticince belirlenir. Etik Komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri üç ay içinde kurula bildirilir. Etik Komisyonu kurul ile işbirliği içinde çalışır.” hükmü yer almaktadır.

       Bu nedenle, Güroymak Kaymakamlığı İlçe Etik Komisyonu,kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek amacıyla Kaymakamlık Makamının 27.12.2011 tarih ve 1363 sayılı onayı ile oluşturulmuş olup, İlçe Etik Komisyonu çalışma alanı Güroymak İlçesinde kamuda çalışan tüm personeli kapsamaktadır.

Söz Konusu Komisyon;

Komisyon Başkanı: Çağlayan KAYA (İlçe Kaymakamı)
Komisyon Üyesi: Serdar ERGÜN (İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü V.)
Komisyon Üyesi: Uğur İnan KAKİ (Mal Müdür V.)
Komisyon Üyesi: Adem AYDOĞDU (İlçe Özel İdare Müdürü V.)
Komisyon Üyesi: Mehmet AYDOĞAN (Kaymakamlık Yazı İşleri)
Oluşmaktadır.

İlçe Etik Komisyonunun temel görevi şu şekilde sıralanabilir:

  • Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek
  • Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya başvuru üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek
  • Gerektiğinde mal bildirimlerini incelemek
  • Kamu yönetiminde etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak.