pandora
TARIM VE HAYVANCILIK
 

       İlçemiz tarım ve hayvancılık için zengin bir potansiyele sahiptir. Halkın %85'i geçimini bu alandan sağlamaktadır. İklim ve çevre koşulları göz önüne alındığında ova köylerimizde tarla ürünleri(mısır silajı, patates, şeker pancarı, soğan, buğday, tütün) dağ köylerimizde ise meyvecilik(elma, armut, ceviz vs.) tarımı yapılmaktadır. Hayvancılık olarak sığır, manda, koyun, keçi ve arı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

A.İklimimiz: Kışları ve baharları özellikle yoğun sis nedeniyle güneşli gün sayısı azdır. Kışlar soğuk ve yoğun kar yağışlı baharlar ise yağmurlu geçer. Yazlar kısa ve ılık bir özellik gösterir.

B.Toprak Yapımız: Bölgede görülen toprak tipi genel olarak suyu iyi tutabilen sığ ve çok sığ kireçsiz kahverengi orman topraklarıdır. Tuzluluk problemi yok denecek kadar azdır.

C.Misyon, Vizyon ve Temel İlkeler

1) Misyon: Ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak sürdürülebilir verimli uluslar arası alanda rekabet edebilir, gelişmiş bir endüstriye sahip kendi halkı için yeterli kalitede ve miktarda, sağlıklı gıda üretebilen ve biyo çeşitliliğin korunduğu bir tarım sektörünü oluşturmaktır.

2) Vizyon: Bilgi ve teknoloji ile bütünleşmiş uluslar arası standart ve kurallara uyumlu dünya pazarları ile entegre bir tarım sektörü oluşturmaktır.

3) Temel İlkeler: Toprakhttp://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif Bitkihttp://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif Hayvan ve İnsan arasındaki döngü doğal kökenli hammaddeler kullanılarak sağlanmalı. Doğal çevreyle uyumlu bir üretim yapılmalı. Toprağın iyileştirilmesi ve beslenmesi sağlanmalı. Bunu yaparken de münavebehttp://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif uygun gübreleme ve uygun toprak işleme yöntemleri kullanılmalıdır. Üretim sırasında kullandığımız tüm materyallerin sağlıklı ve mümkün olduğunca hastalık ve zararlılara dayanıklı olmasına dikkat edilmeli. Bitki ve tür çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları çok iyi bilinmeli ve bu koşullarda hastalık ve zararlı yoğunluğu dikkate alınmalı. Bitkisel ve hayvansal üretimi mümkün olduğunca birlikte yaparakhttp://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif birbirlerinin girdilerini kullanmak suretiyle karşılıklı desteklemesi sağlanmalı.

D.Tarımsal Yapımız
1.Arazi Varlığı ve Dağılımı


Tarım Alanı (da)

Orman ve Fundalık(da)

Çayır  ve Mera(da)

Tarım Dışı Arazi(da)

200.000

260.000

157.900

320.500

2.Tarım Alanlarının Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımı


Sebzelikler

Meyvelikler(da)

Tarla Alanı(da)

Top. Tarım Alanı(da)

20.000

500

179.500

200.000

3.Tarım Arazilerinin Sulanabilirliği


Tarım arazisi(da)

Top.sulanabilen arazi(da)

Devlet sulaması

Halk sulaması

Sulanabilir alan

200.000

80.000

_

80.000

80.000

E.Hayvan Varlığımız


CİNSİ

SAYISI

TOPLAM

 

BÜYÜKBAŞ

YERLİ

2700

 

13050

MELEZ

2650

KÜLTÜR

3000

MANDA

4700

KÜÇÜKBAŞ

KOYUN

63300

85000

KEÇİ

21700

      ARIKOVANI

2394

2394

      KANATLI

10500

10500