pandora
ULAŞIM

İlçemize ulaşım gayet uygun durumda olup, Muş havaalanına 50 km, Van havaalanına ise 200 km uzaklıktadır. Son dönem çalışmaları sonrasında Elektriği olmayan köy ve mezra kalmamıştır. 1991 yılında başlayan şehir şebekesi ek ilaveleri çalışmaları bitirilmiş,ilçe elektrik açısından son derece rahata kavuşmuştur.

İlçe merkezinde belediye içmesuyu şebekesi ve kaynakları geliştirilmiş, sayaç uygulaması yüksek bir seviyeye çıkartılmıştır. İçmesuyu sıkıntısı yaşanmadığı, ilçemizde yeterli derecede su kaynaklarının olmasının bir göstergesidir.

İlçe merkezinde kanalizasyon kısmi olarak yapımına başlanmış ve ilçenin büyük bir bölümü kanalizasyon alt yapısından faydalandığı söz konusudur. Köylerde yeterli miktarda içme su bulunduğundan, içme su sıkıntısı yaşanmamaktadır. İçme suyu açısından ilçenin zengin su kaynaklarına sahip olduğu bilinmektedir. Yine büyük köyler arasında olan Oduncular, Aşağıkolbaşı, Çıtak ve Sütderesinde içme suları yetersiz olup,sıkıntılar çekilmektedir.

İlçe merkezinden geçen Devlet karayolu 300-31 kesimi Muş-Rahva kavşağı bağlantısından sağlanmakta iyi vasıflı asvalt olup,sürekli ulaşıma açıktır. Kışın özellikle rahva kesiminde zaman zaman tipi nedeniyle ulaşım aksamaktadır. Ayrıca demiryolu hattı ilçemiz Kuzey batısında doğuya doğru (Tatvan) uzanmakta,Gölbaşı Kasabası Sıcaksu mahallesinde bir (1) istasyon ve Rahvada yedi (7) adet kar tüneli bulunmaktadır.

Köy yolları genellikle ham yol niteliğinde olup, Tahtalı, Yazıkonak, Oduncular, Taşüstü, Budaklı, Gölbaşı ve Günkırı beldeleri ile Aşağıkolbaşı, Değirmenköy ve Üzümveren köy yolları asvaltlıdır.

Sanat yapısı eksiklikleri her yıl bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Yollarda en büyük sorun iklim şartlarından dolayı kapanmalar olmaktadır. PTT hizmetleri olarak, ilçe merkezi yeterli ve otomatik telefon şebekesine sahip olup,.bütün köylere  telefon bağlanmıştır. Ayrıca Gölbaşı ve Günkırı beldelerimizde otomatik santraller mevcuttur. İlçe, radyo ve televizyon yayınlarını rahatlıkla izleyebilmekte ve dinleyebilmektedir.